Dyżur CFO

Porozmawiaj z Zarządem Spółki - Make an appointment with the Management Board of the Company

Masz pytanie do spółek prowadzących kampanię? Zastanawiasz się nad planami ich rozwoju, finansami lub marketingu? Umów się na 20-minutową rozmowę z zarządami spółek. Zarezerwuj czas na spotkanie! Spotkania odbywają na komunikatorze Zoom.

Do you have a question for the companies running the campaign? Are you considering their development, financial, or marketing plans? Schedule a 20-minute interview with company management boards. Book time for a meeting! Meetings are held on the Zoom communicator.