Farmy Fotowoltaiki SA

To przyszłość!

Farmy Fotowoltaiki SA – to spółka zależna Berg Holding SA, która w kooperacji z Columbus Energy SA buduje farmy fotowoltaiczne o mocy 1-120 MWe. Już wkrótce zyskasz możliwość dokonania inwestycji w długoterminowym trendzie razem z zaufanymi partnerami. Spółka Farmy Fotowoltaiki SA do 12 miesięcy planuje debiut na New Connect!

Powiadom mnie o starcie

Alert Inwestora

Zapisz się, aby dowiedzieć się o starcie kampanii.

Jesteśmy częścią holdingu notowanej na giełdzie spółki Berg Holding SA

Berg Holding SA to spółka, która w 2017 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od lipca 2020 roku rozpoczęła działalność biznesową w strukturze holdingowej. Odnawialne źródła energii stanowią najmłodszą, lecz niezwykle prężnie rozwijającą się gałąź działań holdingu. W lipcu 2020 jedna ze spółek należących do Berg Holding SA – Farmy Fotowoltaiki SA – założyła wraz z liderem branży fotowoltaicznej w Polsce, spółką Columbus Energy SA, spółkę Columbus & Farmy Sp. z o.o., obejmując w niej 50% udziałów.

Przedmiotem działalności spółki Columbus & Farmy Sp. z o.o. jest m.in. wytwarzanie i handel energią elektryczną. Spółka została utworzona w celu wspólnej realizacji projektów, polegających m.in. na pozyskiwaniu i weryfikacji gruntów, projektowaniu, budowie i uruchamianiu wolnostojących instalacji fotowoltaicznych oraz ich wspólnym finansowaniu.

Spółka Farmy Fotowoltaiki SA została założona z myślą o budowie farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju. W tym celu, we współpracy z Columbus Energy SA realizuje poszczególne projekty farm, w ramach spółek celowych. Aktualnie planowaną inwestycją na lata 2021/22 jest nowa farma o mocy 1 MW, położona w Nagoszynie (woj. podkarpackie). Farma ta docelowo produkować będzie energię elektryczną, będącą w stanie zaspokoić zapotrzebowanie 200 gospodarstw domowych.

Energetyczna transformacja

Fotowoltaika to sprawdzona technologia wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze słońca. Do wytwarzania energii elektrycznej służą panele fotowoltaiczne, które w przypadku farm fotowoltaicznych montowane są na gruncie. Produkowana w ramach farm fotowoltaicznych energia przesyłana jest do sieci energetycznej i odsprzedawana na podstawie umowy PPA (Power Purchase Agreements) dużym podmiotom energetycznym lub instytucjonalnym.

p

Farmy fotowoltaiczne doskonale wpisują się w trend pozyskiwania bezemisyjnej energii odnawialnej, pochodzącej z naturalnego i niemal niewyczerpanego źródła. Panele fotowoltaiczne są bardzo mało inwazyjne dla otaczającego je środowiska, gdyż są bezgłośne, a urządzenia dodatkowe wytwarzają hałas zbliżony do ludzkiego szeptu.

Profesjonalnie projektowane i budowane instalacje są także w zasadzie bezawaryjne. Komponenty posiadające kilkudziesięcioletnią gwarancję tworzą dobrze funkcjonującą, praktycznie niewymagającą ludzkiego zaangażowania farmę fotowoltaiczną.

Budowa farmy fotowoltaicznej

Farma fotowoltaiczna jest to instalacja naziemna, która jest sposobem na zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a czas jej wykonania zajmuje tylko kilka tygodni.

Instalację fotowoltaiczną tworzą:

  • Panele fotowoltaiczne – monokrystaliczne o wysokiej mocy powyżej 450 Wp.
  • Kontenerowa stacja transformatorowa – stacja transformatorowa z transformatorem o mocy do 1000 kVA, zgodna z warunkami operatora systemu dystrybucyjnego. Stacja jest przystosowana do współpracy z siecią średniego napięcia i służy do integracji farmy fotowoltaicznej z liniami przesyłowymi operatora.
  • Konstrukcje wsporcze – konstrukcje wolnostojące palowane do ziemi, wykonane ze stali z odpowiednimi powłokami wydłużającymi żywotność konstrukcji. Ich montaż odbywać się będzie w oparciu o konstrukcje dwupodporowe, które zwiększają stabilność i żywotność systemu.

p

Farma fotowoltaiczna to instalacja o dużej mocy pozwalająca na wysokie uzyski energii, które następnie są dystrybuowane do lokalnej sieci energetycznej, z sieci zaś do odbiorców indywidualnych. W celu budowy farmy fotowoltaicznej konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków i uzyskanie koncesji oraz pozwoleń.

p

Cel emisji

Celem emisji będzie sfinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, położonej w Nagoszynie (woj. podkarpackie), która będzie w stanie pokrywać zapotrzebowanie na energię elektryczną 200 gospodarstw domowych. Spółka posiada obecnie zawartą umowę przedwstępną na nabycie projektu farmy, wraz z dzierżawą gruntu. Uruchomienie instalacji planowane jest na początek roku 2022.

Nabywane przez inwestora akcje spółki Farmy Fotowoltaiki SA nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, które będą miały miejsce w przyszłości. Obecnie firma wraz z Columbus Energy S.A. dewelopuje farmy o łącznej mocy 76 MW. Dzięki temu inwestor staje się częścią dynamicznie rozwijającej się spółki, która wypracowywała będzie dla niego profity w długim horyzoncie czasu.

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne to sposób na dochód pasywny przez wiele lat, a projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą pozwalać na osiągnięcie nawet kilkunastoprocentowej stopy zwrotu z inwestycji (źródło).

Rynek fotowoltaiki

Rozwój fotowoltaiki w Polsce znacznie przyspieszył w ostatnich latach, co pokazują dynamicznie zmieniające się wartości mocy zainstalowanej w PV. Wzrost zainstalowanych mocy w ostatnich latach można dostrzec w każdym segmencie instalacji fotowoltaicznych.

p

Według Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej od 2019 roku polski sektor fotowoltaiki (PV) był w stanie zmobilizować więcej kapitału na realizację inwestycji niż cała energetyka konwencjonalna (źródło). W roku 2022 wartość inwestycji PV przekroczy 5 mld zł (źródło), a większość ekspertów jest zgodna, że rynek dużych farm PV w Polsce dopiero się rozwija (źródło).

p

Warto wspomnieć, że Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW, zajmując 5. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod kątem przyrostu mocy fotowoltaicznej. Nowe moce w PV zainstalowane w Polsce stanowiły 5,5% nowych mocy w Unii Europejskiej.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej, Raport IEO Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020, 07.2020

Aktualności

W #15 odcinku CrowdTalks Michał Stanek rozmawiał z Prezesem Zarządu spółki Farmy Fotowoltaiki SA – Kamilem Kitą. Z wywiadu dowiesz się więcej o koszcie budowy farmy o mocy 1mW, wizji rozwoju firmy i jej projektach, a także, na jakie stopy zwrotu można liczyć przy inwestycji w farmy fotowoltaiczne.

Alert Inwestora

Zapisz się, aby dowiedzieć się o starcie kampanii.

p

Dyskusja