CrowdTalks #24 – czym jest impact investing i jakie branże obejmuje

Impact investing to stosunkowe nowe zjawisko na polskim rynku inwestycyjnym. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz ważniejszym czynnikiem dla inwestorów. Gościem programu jest Tomasz Nietubyć, prezes zarządu i lead inwestor w Mercaton ASI.

Ideą nadrzędną Mercaton ASI jest wspieranie Spółek działających na rzecz rozwoju branż przyczyniających się do wzrostu jakości życia społeczeństwa oraz wspieranie rozwoju firm, które działają w służbie poprawy życia społeczeństwa. Dobro jest tutaj traktowane jako odpowiedź na pierwotną potrzebę, ale i trend jaki obecnie obserwujemy na rynku konsumenckim, gospodarczym i rynku pracy. Angażując się w firmy mające na celu ogólne dobro, Spółka nie tylko zarabia dla swoich właścicieli, ale i przyczynia się do polepszenia jakości życia ludzi bezpośrednio i pośrednio z daną firmą związanych.