Pracujemy nad stworzeniem Zasad Dobrych Praktyk.

W ramach Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) pracujemy nad stworzeniem Zasad Dobrych Praktyk w zakresie działania platform crowdfundingowych w Polsce.

„Wobec braku zwartej regulacji dotyczącej crowdinvestingu w Polsce zastosowanie mają przepisy różnych aktów, jak ustawa o obrocie instrumentami finansowymi wraz ze stanowiskiem UKNF z marca 2019 r., a także ustawa o ofercie publicznej” mówi Jakub Niestrój, prezes Crowdway.

Więcej informacji w artykule Puls Biznesu. Link do artykułu: Rynek crowdfundingu sam się reguluje.