Spółka akcyjna i spółka z o.o. w świecie crowdfundingu

Producent piwa kraftowego Doctor Brew sp. z o.o. pod koniec grudnia zebrał na naszej platformie rekordową kwotę 3,24 mln zł. Wcześniej bardzo dobry na tle rynku efekt uzyskała kampania sieci kawiarni Etno Cafe SA. Obie to dynamiczne, polskie marki. To cechy wspólne, ale jednak proces inwestycji przebiegał inaczej. Dlaczego? Forma prawna spółki ma znaczenie.

 

Według naszych szacunków w latach 2017-2018 na trzech wiodących platformach crowdfundingowych w kraju przeprowadzono ponad 20 zbiórek opierających się na equity crowdfundingu. Wśród emitentów przeważały spółki akcyjne, ale pojawiały się też spółki z o.o.

 

Na nasze platformie oprócz Doctor Brew zrealizowaliśmy do tej pory zbiórki dla takich spółek z o.o., jak Doctor Brew, Jeden Ślad, uBirds, Bivrost czy Quantum z aplikacją DrBarbara. W ubiegłym roku kampanię dla spółki akcyjnej przeprowadziliśmy dla Etno Cafe, a wcześniej wielki sukces odniósł polsko-amerykański startup Lovely Inc. (amerykański odpowiednik SA). Na czym polegają różnice w kampaniach dla SA i sp. z o.o.?

 

Udziały vs akcje

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna – to spółki kapitałowe, jednak różnic między tymi podmiotami jest wiele. Z punktu widzenia kampanii equity crowdfundingowych bardzo istotną różnicę stanowi forma uczestnictwa w spółce. W spółce z o.o. kapitał zakładowy dzieli się na udziały, które mogą, ale nie muszą mieć równej wartości. Przystępując do sp. z o.o. obejmujemy udziały. Z kolei w przypadku SA mamy do czynienia z papierami wartościowymi – akcjami, których wartość nominalna zawsze musi być równa. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela, co w przypadku udziałów w sp. z o.o. nie jest niemożliwe.

 

Crowdfunding dla spółki akcyjnej

 

Prowadzenie kampanii crowdfundingowych dla spółek akcyjnych odbywa się na zasadach oferty publicznej akcji. Od 21.07.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/1129.Przewiduje ono, że oferta papierów wartościowych o wartości do 1 mln euro nie wymaga od emitentów szczególnych formalności, w tym sporządzania kosztownych dokumentów dla inwestorów.

 

Polska Ustawa o ofercie publicznej przypadku ofert od 1 do 2,5 mln euro wymaga, by spółka przygotowała memorandum informacyjne. Powyżej tej kwoty obowiązkowe jest przygotowanie bardziej szczegółowego prospektu emisyjnego.

 

Spółka prowadząca ofertę publiczną powyżej 1 mln euro musi też zaangażować profesjonalnego doradcę inwestycyjnego, który pełni rolę oferującego i przeprowadza inwestora przez szereg formalności. Tym samym platforma crowdfundingowa występuje w roli tablicy ogłoszeń dla kampanii lub agencji marketingowej, która angażuje się w promocję emitenta.

 

Po zapoznaniu się z opisem spółki na platformie inwestor jest kierowany dalej na stronę internetową doradcy inwestycyjnego (lub spółki) celem pobrania i wypełnienia pakietu wymaganych prawem dokumentów, umożliwiających nabycie papierów wartościowych. Niektóre spółki decydują się na realizację szybkich płatności, inne zaś preferują przelewy tradycyjne, by oszczędzić na prowizji operatora płatności. Więcej o przebiegu kampanii dla spółki akcyjnej możecie przeczytać we wcześniejszym wpisie, który poświęciliśmy kampanii Etno Cafe.

 

Crowdfunding dla spółki z o.o.

 

W przypadku spółki z o.o. inwestorzy nie nabywają papierów wartościowych, ale przystępują do niej obejmując udział o określonej wartości. W rezultacie nie obowiązuje unijne Rozporządzenie ani Ustawa o ofercie publicznej. Bez względu na wartość oferty udziałów spółka z o.o. nie musi więc sporządzać memorandum lub prospektu oraz angażować doradcy inwestycyjnego. To wszystko sprawia, że organizacja zbiórki jest mniej kosztowna, a oszczędzone pieniądze spółka może przeznaczyć na rozwój.

 

Uproszczona procedura nie oznacza jednak, że zbiórka crowdfundingowa dla sp. z o.o. odbywa się poza prawną kontrolą. Emitenci muszą przestrzegać przepisów zawartych ustaw regulujących obrót gospodarczy w Polsce, m.in. w Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z polskim prawem, do objęcia udziałów w spółce konieczna jest jeszcze wizyta u notariusza.

 

Oprócz opisu działalności, spółki z o.o. udostępniają potencjalnym inwestorom prezentacje inwestorskie. Oprócz tego inwestorzy mogą zapoznać się z raportami finansowymi spółki, dostępnymi w bazie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dobrą praktyką jest z kolei przedstawienie raportu analitycznego przygotowanego przez renomowaną firmę i zawierającego wycenę spółki oraz prognozy wyników finansowych.

 

Cały proces inwestycji może w odbywać się na platformie crowdfundingowej. Wiodące, sprawdzone portale crowdfundingowe, w tym Crowdway, mają własne procedury i standardy weryfikacji projektów przed przyjęciem ich na platformę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *