Wspólne regulacje dotyczące crowdfundingu

Przywołujemy ważny temat. Przedstawiciele państw Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego doszli do porozumienia w sprawie regulacji dotyczących crowdfundingu. Jednolite zasady mają sprzyjać finansowaniu społecznościowemu na terenie wspólnoty.

Dotychczasowy brak wspólnych uregulowań sprawiał, iż platformy crowdfundingowe miały trudności z rozszerzeniem swojej działalności na inne kraje Unii Europejskiej, ale wprowadzone zmian daje perspektywę zwiększenia ich zasięgu. Inwestorzy zyskają szansę na podjęcie inwestycji w firmy z całej UE, a spółki będą mogły promować swoje emisje na wszystkich rynkach krajów członkowskich.

Zgodnie z założeniami regulacji jednolity zestaw kryteriów ma mieć zastosowanie do wszystkich europejskich dostawców crowdfundingu do ofert w wysokości 5 mln euro. Porozumienie między Parlamentem Europejskim i krajami UE przewiduje poza tym, że europejscy dostawcy usług crowdfundingowych będą musieli wystąpić o zezwolenie do właściwego organu krajowego państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę. W Polsce będzie to Komisja Nadzoru Finansowego. Na poziomie UE nadzór ma być koordynowany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Aby przepisy weszły w życie, porozumienie będzie musiało zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE.