Crowdinvesting – jak to działa?

W grupie siła

Współczesny crowdfunding, wykorzystujący potęgę nowych mediów, ma swoje początki w latach 90-tych, a pierwsze zastosowanie znalazł w branży muzycznej. Jego prekursorem stała się w 1997 roku brytyjska grupa rockowa Marillion, która udowodniła, że dzięki społeczności wiernych fanów i rozwojowi e-commerce można sfinansować swoje plany. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym blogu.

Okazało się, że finansowanie społecznościowe świetnie sprawdza się przy wspieraniu rozmaitych inicjatyw społecznych, kulturalnych, pozyskiwaniu pomocy, a także spełnianiu marzeń. Upłynęło niewiele czasu, by swoją szansę w finansowaniu społecznościowym dostrzegli także młodzi przedsiębiorcy, a także doświadczeni inwestorzy. Wiele drobnych wpłat umożliwia dziś start-upom zgromadzenie niebagatelnych sum, które pomagają rozwinąć skrzydła, a inwestorom osiągać zyski z tych sukcesów.

Crowdfunding w biznesie

Crowdfunding jest urzeczywistnieniem idei collaborative economy (in. sharing economy), czyli ekonomii współpracy. Pomaga wdrażać innowacyjne inicjatywy biznesowe, które popychają nasz świat do przodu. Pomysłodawcy na całym świecie korzystają ze społecznościowego finansowania w formie crowdfundingu udziałowego, zapraszając inwestorów do spółki, dłużnego (usługi finansowe) lub nieudziałowego, oferując wspierającym produkty lub usługi.

Crowdfunding udziałowy (equity crowdfunding) to metoda finansowania przedsięwzięć, w której grupa inwestorów w zamian za wpłacone kwoty obejmuje udziały w przedsiębiorstwie i prawo do przyszłych zysków. W odróżnieniu od crowdfundingu nieudziałowego czy zbiórek publicznych, wpłacający nie tylko wspierają te plany, ale przez equity crowdfunding stają się częścią projektu i nabywają udziały w spółce, a tym samym w jej przyszłych sukcesach i zyskach.

Crowdinvesting rośnie w siłę

Potencjał crowdfundingu zaczęli dostrzegać i doceniać także doświadczeni i bardziej zamożni inwestorzy. W ślad za tym idą inicjatywy zmierzające do regulacji, a jednocześnie rozszerzenia możliwości jego zastosowania w finansowaniu nie tylko start-upów, ale także przedsiębiorstw na bardziej dojrzałym etapie rozwoju.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (data wejścia w życie: 21 lipca 2018 r.) zwiększyło limit zbiórek publicznych do 1 mln euro. Crowdway wspiera emitentów zgodnie z powyższym rozporządzeniem oraz w zgodzie ze Stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego.

Rozwój, jaki następuje na naszych oczach w sferze popularności i wzrostu wartości emisji w crowdfundingu udziałowym przybliża ten model do statusu ugruntowanych form inwestowania kapitału. To sprawia, że coraz częściej określany jest jako crowdinvesting czy investment crowdfunding. Jest to kierunek, w który rozwija się również platforma Crowdway.