Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Pytanie: Który rodzaj crowdfundingu jest dla mnie najlepszy?

Odpowiedź: Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, na co zbierasz. Sytuacja, w której zbierasz na założenie nowej spółki z inwestorami pozyskanymi na platformie różni się od sytuacji, kiedy chcesz sfinansować powstanie nowego produktu w ramach prac badawczo-rozwojowych swojej firmy. Aby dobrze wybrać skonsultuj się z nami.

Pytanie: Czy mogę założyć projekt udziałowy nie mając jeszcze zarejestrowanej spółki?

Odpowiedź: Tak, możesz! Na Crowdway umożliwiamy Ci pozyskanie inwestorów i komercjalizację swojego modelu biznesowego już na etapie seed. Dzięki nam jesteś w stanie zebrać fundusze na rozpoczęcie działalności swojego biznesu.

Pytanie: Czy na Crowdway akceptowane są tylko projekty biznesowe?

Odpowiedź: Tak. Oferujemy trzy rodzaje crowdfundingu, ale skupiamy się na klientach i inicjatywach biznesowych.

Pytanie: Czy pomysły opublikowane na Crowdway są bezpieczne?

Odpowiedź: Idea Crowdway opiera się na dzieleniu się pomysłem z szeroką społecznością internetową. Wierzymy, że platforma gromadzi ludzi pozytywnych i otwartych na świat, tworząc przyjazne środowisko dla wszystkich uczestników. Jeżeli jako twórca obawiasz się, że po rejestracji projektu Twoja idea zostanie skopiowana, to warto byś przemyślał czy widzisz sens korzystania z crowdfundingu.

Pytanie: Czy jako projektodawca zostanę obciążony kosztami w przypadku niepowodzenia zbiórki?

Odpowiedź: Crowdfunding jest wspaniałą i przełomową metodą finansowania startupów. Jednak jak to w życiu bywa – nie wszystko wychodzi tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Także nie wszystkie projekty znajdują finansowanie. W przypadku niepowodzenia zbiórki, Crowdway zwraca wpłacone środki wszystkim, którzy wsparli Twój projekt. Platforma nie pobiera swojej prowizji, natomiast Ty jako projektodawca ponosisz koszt prowizji operatora płatności. Taki model opłat ma na celu zmobilizowanie Ciebie do podejmowania wszelkich kroków w celu promocji zbiórki i działania na rzecz zakończenia jej sukcesem.

Pytanie: Czy mogę zamieścić więcej, niż jeden projekt jednocześnie?

Odpowiedź: Istnieje taka możliwość, jednak nie rekomendujemy zakładania kilku projektów równocześnie. Prowadzenie kilku kampanii na raz wiążę się z rozdzieleniem uwagi i wpłat wspierających, co w konsekwencji może doprowadzić do tego, że żadna ze zbiórek nie osiągnie zakładanego celu. Oczywiście istnieją wyjątki od tej zasady, jednak zalecamy ostrożność w tej kwestii.

Pytanie: Czy mogę zakończyć kampanię przed czasem, gdy projekt zbierze minimalną kwotę?

Odpowiedź: Nie, nie możesz. Termin zbiórki nie ulega zmianie, więc sytuacja osiągnięcia ustalonej kwoty funduszy przed upływem terminu przeznaczonego na ich zbieranie jest dla Ciebie po prostu korzystna. Masz szansę zebrać więcej pieniędzy na start firmy. Pamiętaj o tym, aby pochwalić się swoim sukcesem, zaproponować cele dodatkowe i zmobilizować kolejnych wspierających do dokonywania wpłat, aż do momentu upływu terminu kampanii.

Pytanie: Czy mogę edytować czas i kwotę zbiórki po starcie projektu?

Odpowiedź: Nie, nie ma możliwości edycji kwoty i czasu zbiórki, dlatego warto dokładnie przemyśleć te kwestie przed startem projektu. W sytuacji osiągnięcia kwoty minimalnej, a więc sukcesu Twojego projektu możesz jednak ustanawiać kolejne cele dodatkowe i mobilizować wspierających do dokonywania kolejnych wpłat.

Pytanie: Czy po zakończeniu projektu mam obowiązek odprowadzić podatek?

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, po zakończeniu projektu sukcesem i uzyskaniu zebranych środków, musisz zapłacić podatek. Na szczęście to bardzo łatwe. Pomożemy Ci w tym.