Wyślij zgłoszenie

Przedstaw nam swoją spółkę lub projekt.

Więcej o polityce prywatności zgodnie z RODOAdministrator danych osobowych Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowdway Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 49.


Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej z zainteresowanymi osobami i podejmowanie działań na życzenie osób, których dane dotyczą)

Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać dostawcy usług IT przetwarzający dane na zlecenie Crowdway Sp. z o. o.


Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres zdefiniowany w instrukcji kancelaryjnej Crowdway Sp. z o. o.

Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie Crowdway Sp. z o. o. w powyższym zakresie nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Prawa z zakresu ochrony danych Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)Punkt kontaktowy Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:


Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Crowdway Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-672) przy ul. Pięknej 49, adres e-mail: [email protected]


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: [email protected]


Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Crowdway Sp. z o.o. można przeczytać w naszej Polityce prywatności.