Nowy rekord czasowy polskiego ECF! Kombinat Konopny pozyskuje 4,5 mln zł w 7 minut

Kombinat Konopny SA – spółka specjalizująca się w uprawie i przetwórstwie konopi włóknistych – pobiła rekord czasowy polskiego crowdfundingu udziałowego. Wystarczyło 7 minut, by inwestorzy dokonali 736 inwestycji w akcje Kombinatu na łączną kwotę 4,5 mln zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na rozbudowę zakładu zielarskiego, rozszerzenie portfolio produktów oraz ekspansję zagraniczną. W pierwszej emisji w 2020 r. Kombinat pozyskał 4,2 mln zł w 38 minut.

Wcześniejszy czasowy rekord należał do spółki CanPoland, która na początku 2021 roku zebrała 4,4 mln zł w 11 minut. Obie emisje Kombinatu Konopnego oraz emisja CanPoland promowane były przez platformę Crowdway.

Zainteresowanie II emisją crowdfundingową Kombinatu Konopnego było olbrzymie, ponad 3000 inwestorów zapisało się na alert o starcie emisji, a na forach trwały ożywione dyskusje. Liczyłem na dobry start, ale nie spodziewałem się, że emisja zamknie się aż tak szybko. Jestem dumny i szczęśliwy, że udało nam się pobić ten rekord. To świadczy o ogromnym zaufaniu do naszych planów. Dziękuję całemu zespołowi za ogrom pracy, witam na pokładzie Kombinatu ponad 700 akcjonariuszy: razem będziemy dalej tworzyć najmocniejszą markę w branży konopnej powiedział Maciej Kowalski, prezes zarządu Kombinatu Konopnego.

Cieszymy się z realizacji kolejnej emisji Kombinatu Konopnego, którą mogliśmy wspierać. Mamy nadzieję na udany debiut giełdowy w 2022 roku i życzymy sukcesów zarówno spółce jak i inwestorom powiedział Marcel Rowiński, prezes zarządu Crowdway.

Cele emisji

Pozyskane środki spółka przeznaczy na realizację celów rozwojowych w kilku najważniejszych obszarach:

  • Rozbudowę zakładu zielarskiego (2 000 000 zł) – w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie produkcyjne spółka chce rozbudować istniejący zakład i zakupić kolejne maszyny, co pozwoli na usprawnienie i zautomatyzowanie procesów. W efekcie możliwe będzie utrzymanie konkurencyjnych cen produktów, co ma wpłynąć na atrakcyjność oferty i wysoki wolumen sprzedaży.
  • Poszerzenie portfolio produktów zielarskich (500 000 zł) – w pierwszym półroczu od zakończenia emisji Kombinat Konopny planuje znacznie poszerzyć portfolio produktów zielarskich m.in. o oleje CBD o wyższych stężeniach, wyroby kosmetyczne, a także produkty przeznaczone dla zwierząt.
  • Zatrudnienie nowych pracowników (500 000 zł) – zwiększenie zatrudnienia pozwoli na zapewnienie ciągłości dostaw, zachowanie szybkiej obsługi klienta oraz zwiększenie potencjału w sektorze B+R.
  • Ekspansję na rynki europejskie (500 000 zł) – wprowadzenie produktów na rynki zagraniczne jest kolejnym krokiem, który spółka zamierza podjąć w celu zdywersyfikowania przychodów. Strategia została poprzedzona badaniem popytu i będzie realizowana w oparciu o doświadczenie Macieja Kowalskiego w prowadzeniu biznesu poza Polską.
  • Wzmocnienie produkcji kontraktowej (500 000 zł) – Kombinat Konopny chce wzmacniać kontraktową produkcję suplementów diety. Planuje także przygotowanie nowej strony internetowej i umocnienie jej pozycji za pośrednictwem działalności popularyzatorskiej.
  • Prace badawczo-rozwojowe (500 000 zł) – spółka zapowiada szereg inwestycji szczególnie w obszarze zagospodarowania paździerzy konopnych – materiału o ogromnym, niewykorzystanym potencjale. Jednym z założeń jest też przeprowadzenie prototypowania wstępnych koncepcji w zakresie konopnych cegieł dla branży budowlanej, konopnych płyt paździerzowych dla producentów mebli oraz konopnych kompozytów m.in. dla wytwórców opakowań.

Poprzednie emisje

W 2020 r. Kombinat Konopny pozyskał 4,2 mln zł z I emisji crowdfundingowej. Spółka ustanowiła ówczesny rekord rynku ECF, uzyskując zapisy na wszystkie akcje w zaledwie 38 minut. Ponadto Spółka pozyskała środki w wysokości ponad 4,9 mln złotych w ramach oferty akcji serii C prowadzonej w trybie oferty prywatnej.

Dynamiczny wzrost i plany giełdowe

W stosunku do prognoz przedstawionych w ubiegłym roku, spółka przewiduje, że wypracowany przez nią przychód będzie wyższy o ponad 150%. Kombinat Konopny dokonał korekty prognoz na najbliższe lata i szacuje, że w 2022 roku osiągnie 5 mln zł przychodu. W roku 2023 zysk spółki ma wynieść 2 mln zł, 2 lata później już 6 mln.

18 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego na rynku NewConnect. Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu planowane jest na rok 2022.

W zależności od efektów prowadzonych prac B+R, w przyszłości niewykluczona jest kolejna emisja akcji na sfinansowanie nowych kierunków rozwoju i przetwórstwa konopi. W 2025 roku planowane jest wejście na główny parkiet GPW.*

*Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego zarówno w Alternatywnym Systemie Obrotu, jak i wprowadzenie i dopuszczenie na rynku regulowanym uzależnione będzie od uwarunkowań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji podmiotu zarządzającego tym rynkiem.

Rynek

Według szacunków New Frontier Data wartość europejskiego rynku dóbr pochodzenia konopnego osiągnie w 2021 roku poziom 2 mld dolarów, rośnie zaś w tempie dwudziestoprocentowym (źródło).

Raport ten wskazuje także, że w 2020 r. szacunkowe roczne wydatki na CBD w UE wynosiły ok. 9,15 mld EUR, a prognozuje się, że do 2025 r. będą wynosić nawet 13,6 mld EUR rocznie.

Według szacunków Polityka Insight w 2019 r. przychody rolników z upraw konopi przemysłowych w Polsce wyniosły 36 mln zł, a z kolei wartość przychodów firm zajmujących się przetwórstwem CBD przekroczyła w 2019 r. 210 mln zł (źródło).