Pierwszy projekt „fast growing” na Crowdway: Etno Cafe. Co warto wiedzieć o tej kampanii?

W lipcu ogłosiliśmy, że Crowdway będzie zmierzał „w stronę crowdinvestingu”. Pod tym hasłem kryje się m.in. rozszerzenie portfela od start-upów do biznesów w fazie intensywnego wzrostu. Naszym debiutantem w tym nowym segmencie została spółka Etno Cafe.

Kampania Etno Cafe różni się nie tylko od projektów, które do tej pory pojawiały się na naszej platformie, ale także od typowych kampanii w całym polskim crowdfundingu. Po pierwsze, spółka działa na rynku już od 6 lat i prężnie rozwija skalę biznesu. Dziś ma palarnię kawy, browar kawowy do produkcji Cold Brew, 17 kawiarni i ambitne plany dalszego rozwoju. W ten sposób wpisuje się wiodące, globalne trendy branży w 2018 roku – czyli wzrostu skali biznesów prowadzących zbiórkę i wartości samych zbiórek. Po drugie, jest to spółka akcyjna, która przez crowdfunding wspiera ofertę publiczną swoich akcji.

Co warto wiedzieć o przebiegu takich kampanii?

 1. Czy kampania o celu 5 mln zł spełnia wymogi prawa polskiego i UE?

  Oczywiście! Od lipca 2018 r., dzięki rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE, limit zbiórek publicznych zwiększył się ze 100 tysięcy euro do 1 mln euro. Do tej kwoty prawo unijne nie wymaga prospektu emisyjnego. Z kolei polska Ustawa o ofercie publicznej dla ofert o wartości od 1 do 2,5 mln euro wymaga, by spółka przygotowała memorandum informacyjne dla inwestorów. Ten dokument musi uzyskać zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Kampania Etno Cafe spełnia wszystkie te warunki.

 2. Co to jest memorandum informacyjne?

  Memorandum informacyjne to dokument o wiele szerszy, niż standardowa prezentacja crowdfundingowa. Spółka przygotowuje go we współpracy z domem maklerskim. W memorandum przeczytasz o szczegółach działalności firmy, perspektywach rozwoju, poznasz wyniki finansowe i rynek. W dokumencie spółka przedstawia też potencjalne czynniki ryzyka inwestycji.

 3. Dlaczego platforma odsyła na stronę domu maklerskiego, by dokonać zakupu akcji?

  Tego wymaga polska ustawa o ofercie publicznej dla emisji akcji o takiej wartości. Wszystkie formalności prowadzi dom maklerski, który razem ze spółką odpowiada za prawidłowość informacji i procedur. Na stronie www domu maklerskiego znajdziesz komplet dokumentów potrzebnych do inwestycji. Przy takich kampaniach nasza platforma pełni funkcję narzędzia do prezentacji projektów

 4. Dlaczego jest tyle dokumentów do wypełnienia?

  Zakres dokumentów jest rzeczywiście szerszy niż przy standardowych na polskim rynku kampaniach crowdfundingowych. Oferty publiczne o takiej skali, jak Etno Cafe, wymagają spełnienia formalności przewidzianych w przepisach, jak złożenie oświadczeń m.in. o źródle pochodzenia pieniędzy, które przeznaczasz na inwestycje, wskazanie ilości akcji, które chcesz objąć czy potwierdzenie zapoznania się z memorandum i akceptacji statutu spółki. Etno Cafe sformułowało też określone warunki, które należy spełnić, by stać się akcjonariuszem.

 5. Czym są pakiety i czy to standard, że oprócz akcji otrzymuje się dodatkowo „nagrody”

  W crowdfundingu nieudziałowym często spotyka się dodatkowe bonusy, zachęcające do wsparcia projektu. Przez crowdfunding udziałowy nabywasz akcje lub udziały w spółce. Przekazanie bonusów nie jest obowiązkowe, ale firma może dodatkowo nagrodzić swoich inwestorów, którzy często są jednocześnie konsumentami jej produktów lub usług. Etno Cafe przygotowało takie zestawy nagród dla swoich inwestorów.

 6. Dlaczego w kampanii Etno Cafe nie ma licznika pokazującego aktualne poparcie dla projektu

  Brak licznika jest ściśle związany z przepisami obowiązującymi przy emisjach papierów wartościowych (akcji) i osiągających wartość powyżej 1 mln euro. Przepisy te mają na celu zapewnienie równego dostępu do informacji o aktualnej sytuacji spółki wszystkim inwestorom, bez względu na to, kiedy zapiszą się na akcje. Ten równy dostęp do informacji realizowany jest w przypadku Etno Cafe przez publikację w identycznej formie, wszelkich informacji istotnych dla inwestycji, na stronach www spółki oraz domu maklerskiego – przez cały okres trwania oferty. W kampaniach, w których nie zaistnieje konieczność spełnienia wyżej wspomnianego wymogu (np. sp. z o.o.), z pewnością pojawi się licznik!

Jeśli masz dodatkowe pytania, dotyczące przebiegu kampanii, napisz do nas.