Pora na Pola pozyskały 2,61 mln zł – 100% celu emisyjnego

Internetowy targ naturalnego jedzenia, Pora na Pola zakończył kampanię crowdfundingową 100% sukcesem dzień przed planowanym końcem emisji!

Emisja spółki wystartowała 25 lutego b.r i zakończyła się 8 kwietnia b.r. Kapitał inwestycyjny spółki zasiliło ponad 630 inwestorów kwotą 2,61 mln zł.

W zakończonej emisji Pora na Pola inwestorzy objęli wszystkie z 34 800 oferowanych akcji. Firma pozyskała kwotę 2,61 mln zł. Średni ticket wyniósł ponad 4100 zł. Pora na Pola przeznaczy środki na akcelerację biznesu, którą zamierza osiągnąć m.in. zmianę cyklu dostaw na codzienny i otwarcie lokalnych hubów logistycznych w największych ośrodkach w kraju, zaoferowanie e-zakupów w modelu subskrypcyjnym czy w rozwój sprzedaży w kanale B2B. Spółka planuje debiut na NewConnect w 2023 roku.

Pora na Pola to spożywczy e-commerce, który dostarcza świeże, starannie wyselekcjonowane produkty od 90 wytwórców żywności rzemieślniczej do e-klientów w całej Polsce.

Serdecznie gratulujemy oraz życzmy dalszych sukcesów spółce i inwestorom!