Jak inwestują Polacy, jakie są ich motywacje, bariery i potrzeby na drodze do regularnego dbania o finanse?

Trwa ogólnopolski projekt badawczy „Polak Inwestor 2022”. Jako partner inicjatywy serdecznie zapraszamy do udziału inwestorów i osoby, które jeszcze nie inwestują.

Projekt badawczy „Polak Inwestor 2022” ma na celu poznanie preferencji inwestycyjnych Polaków, kierunków zainteresowania inwestycjami oraz barier i przeszkód stojących na drodze do aktywnego dbania o finanse. Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem zeszłorocznej edycji „Polak Inwestor – Edycja: Startupy”, która skupiała się na otwartości polskich inwestorów indywidualnych na inwestycje w przedsięwzięcia startupowe.

W zeszłorocznej edycji badanie realizowane było w dwóch fazach – jakościowej zawierającej wywiady pogłębione z inwestorami oraz ilościowej prowadzonej za pomocą ankiety online, w której wzięło udział ponad 500 respondentów. Zeszłoroczna edycja zwieńczona była publikacją 80-stronicowego raportu ze szczegółowymi wnioskami z badania. Raport zeszłoroczny dostępny jest na stronie www.Polak-Inwestor.pl.

Tegoroczna edycja prowadzona jest pod Patronatem Głównym Gazety Giełdy Parkiet, PFR Ventures oraz Goldenmark i przy aktywnym wsparciu ponad 30 instytucji rynku kapitałowego i mediów finansowych. Pod lupę zostaną wzięte różne klasy aktywów inwestycyjnych od instrumentów finansowych, nieruchomości i walut, przez kruszce, kamienie szlachetne i sztukę, po kryptowaluty i startupy.

Nowością w tegorocznym badaniu jest istotny nacisk jaki położony będzie na obserwację aktywności inwestycyjnej wśród kobiet i barier, jakie stoją na ich drodze do aktywnego inwestowania. Badanie z tej strony wspierają Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Klub Inwestorek Indywidualnych Black Swan Prestige oraz media ze specyfikacją w finansach kobiet – Girls Money Club, Kobieta Inwestuje, Blockchain Girls.

Badanie realizowane jest przez iKsync Digital pod opieką merytoryczną Izabeli Kozakiewicz, autorki i współautorki badań i raportów, w tym m.in. zeszłorocznej edycji badania „Polak Inwestor” czy mapy polskiego fintechu „Fintechowy GPS” i wybranej do TOP10 kobiet branży finansowej (Parkiet.com, 2016).

Tegoroczna edycja zakończy się publikacją raportu z wnioskami z badania, który opatrzony będzie opiniami i analizami ekspertów. Raport opublikowany będzie w połowie maja 2022

Zachęcamy inwestorów, ale i również osoby, które nie inwestują, do udziału w ankiecie badawczej, która będzie dostępna dla wypełniających do 10 kwietnia. Osoby biorące udział w badaniu otrzymają pierwszeństwo w dostępie do raportu oraz zaproszenia do późniejszych inicjatyw i materiałów edukacyjnych. Ankieta dostępna jest na stronie www.Polak-Inwestor.pl. Zapraszamy do udziału.