W 2019 roku MedFood Group S.A. planuje debiut na GPW

Od początku funkcjonowania projektu inwestycyjnego MedFood Group S.A. celem założycieli spółki był debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, w pierwszej kolejności na rynku NewConnect, a docelowo na rynku głównym GPW. Do tej pory podjęto następujące działania:

  • Styczeń 2018 – nabycie spółki SPV (spółka specjalnego przeznaczenia), która spełnia giełdowy wymóg dotyczący okresu działalności.
  • Styczeń 2018 – zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą i rozpoczęcie prac nad przygotowaniami do debiutu.
  • Wrzesień 2018 – przekształcenie MedFood Group sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
  • Spółka osiągnęła już wymaganą przez przepisy kapitalizację 500 000 PLN i przygotowuje wszelkie formalności niezbędne do wejścia na giełdę. 

Aktualnie MedFood Group S.A. jest w fazie intensywnych inwestycji
w zakresie 5 filarów rozwoju, zgodnie ze strategią na lata 2018-2021. Zakładany w strategii rozwoju debiut na GPW da spółce szansę zebrać niezbędny kapitał na kolejne inwestycje oraz dalszy rozwój. Zgodnie ze strategią rozwoju, środki te mają być przeznaczone na ekspansję zagraniczną spółki. Spółka ma bowiem w planach sprzedaż żywności funkcjonalnej przygotowanej zgodnie
z recepturami ekspertów MedFood na rynkach zagranicznych, poczynając od Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 

 

Debiut MedFood Group S.A. na GPW to nie tylko korzyści dla samej spółki. Dzięki realizacji tej strategii akcjonariusze spółki uzyskają potencjalną możliwość aby zyskownie wyjść z inwestycji po upływie około roku od daty nabycia akcji MedFood Group S.A.

 

Zgodnie ze strategią rozwoju, MedFood Group S.A. konsekwentnie inwestuje wypracowane zyski, tak aby Spółka mogła regularnie wprowadzać na rynek nowe produkty oraz budować swoją wartość i pozycję rynkową.  Strategia ta ma także umożliwić inwestorom szybszy i maksymalny największy zwrot z inwestycji.

 

Dr Marcin Marcinkiewicz, Prezes Zarządu MedFood Group S.A.