Crowdfunding udziałowy, czyli jak inwestować w start-upy?

Crowdfunding udziałowy (equity crowdfunding) to jeden ze sposobów na zainwestowanie w start-up przez osobę fizyczną. Pozwala on na zebranie przez spółkę odpowiedniego finansowania w zamian za jej udziały lub akcje. Celem takiej inwestycji jest długoterminowy zysk osiągany przez wzrost ich wartości. Sprawdź czym kierować się przy wyborze inwestycji.

Crowdfunding udziałowy należy do inwestycji średnioterminowych (okres inwestycji wynosi zazwyczaj od 3 do 5 lat). Ponieważ w każdą inwestycję wpisane jest ryzyko, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto dokładnie zapoznać się z kampanią, którą chciałbyś weprzeć. Zwróć uwagę na zespół prowadzący spółkę i jego doświadczenie oraz dokumenty takie jak analiza finansowa, analiza rynku czy prezentacja inwestorska. Podział kapitału na różne projekty, zwiększa bezpieczeństwo inwestycji. Warto inwestować w spółki z różnych branż, aby chronić się przed wahaniami rynkowymi którejś z nich.

Inwestycja może zostać spieniężona na różne sposoby m.in. poprzez sprzedaż spółki większemu Inwestorowi. Istnieje również forma wypłaty dywidendy a w przypadku dojrzałych start-upów – wprowadzenie spółki na giełdę.

Decydując się na inwestycję w ramach equity crowdfundingu warto być przygotowanym na potencjalne ryzyko oraz minimalizować je poprzez: zdywersyfikowane portfolio spółek z różnych branż, inwestowanie kwot, które nie narażą budżetu domowego, inwestowanie w sprawdzone spółki oraz zarezerwowanie części kapitału na wejście w kolejnych rundach.